Test opracował:

Filip NowickiDr Filip Nowicki
Psycholog z 19-letnim doświadczeniem
Wykładowca UJ
Autor 2 książek o relacjach międzyludzkich

Test wykonało:

Już 129 Osób dzisiaj. Wypełnij i Ty!

Regulamin z:

Dnia 2013-01-25 (aktualna wersja)

Psychotest:

  • Naukowo przygotowany
  • Anonimowy
  • Zajmie najwyżej kilka minut
  • Potwierdzone wyniki
  • Otrzymasz sugestie
  • Jasne podsumowanie i wynik

Regulamin e-psychotest.net

1. Definicje:
1.1. Użytkownik - każdy, kto pobiera lub wysyła dane w domenie e-psychotest.net (lub jej subdomenie) dla jakiegokolwiek celu.
1.2. e-Psychotest - serwisy internetowe w domenie e-psychotest.net oraz wszystkich subdomenach.
1.3. Właściciel e-Psychotest - firma ATA Walerian Walawski, z siedzibą w Tarnowie (33-101) przy ul. Zbylitowskiej 11, NIP: 9930580321, REGON: 121290501.

2. Obowiązywanie niniejszego regulaminu:
Niniejszy regulamin obowiązuje aż do czasu publikacji nowej wersji. Właściciel e-Psychotest nie jest zobowiązany do informowania Użytkownika o zmianach w regulaminie. Użytkownik musi samodzielnie upewnić się, że zna aktualnie obowiązującą wersję regulaminu.

3. Akceptacja regulaminu:
Regulamin obowiązuje każdego Użytkownika automatycznie od momentu rozpoczęcia korzystania z e-Psychotest. Użytkownik poprzez użycie e-Psychotest potwierdza tym samym, iż zapoznał lub niezwłocznie zapozna się z niniejszym regulaminem i zamierza go bezwzględnie przestrzegać. Akceptacja niniejszego regulaminu jest obowiązkiem każdego Użytkownika e-Psychotest, bez wyjątków i w całości.

4. Prywatność Użytkownika:
4.1. Właściciel e-Psychotest będzie starał się zapewnić każdemu Użytkownikowi pełne poczucie prywatności oraz anonimowości.
4.2. Z przyczyn technicznych, Właściciel e-Psychotest nie jest jednak w stanie owej prywatności ani anonimowości zagwarantować. Co za tym idzie, prywatność oraz anonimowość Użytkownika pozostają całościowo w gestii Użytkownika oraz jego operatora telekomunikacyjnego.
4.3. Właściciel e-Psychotest zastrzega sobie prawo do zbierania i przechowywania informacji o Użytkowniku dla np. opracowania statystyk, celów marketingowych i innych.

5. Odpowiedzialność Właściciela e-Psychotest:
Właściciel e-Psychotest nie gwarantuje prawidłowego działania e-Psychotest ani prawdziwości prezentowanych informacji. Nie bierze zatem odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Użytkownika lub osoby trzecie w wyniku ich ewentualnego nieprawidłowego działania, braku prawdziwości, etc.

6. Usługa opracowania wyników psychotestu:
6.1. Każdy Użytkownik e-Psychotest może wykonać psychotest poprzez wypełnienie formularza on-line.
6.2. Aby poznać wyniki psychotestu, Użytkownik może (wg. uznania) przejść do etapu generowania wyników, co wymaga podania kodu, który otrzymać można poprzez wysłanie wiadomości typu Premium SMS.
6.3. Ewentualne reklamacje są uwzględniane wyłącznie po podaniu szczegółowych informacji dot. reklamacji.